Prašau atkreipti dėmesį, kad čia pateiktų skaidrių bei Moodle aplinkoje esančios Vadybos medžiagos, tikrai neužtenka studijų proceso metu ar egzamino laikymui. Skaidrės bei Moodle aplinkoje patalpinta metodinė medžiaga gali būti naudojamos tik kaip pagalbinė studijų medžiaga ruošiantis egzaminui ar atsiskaitymams. Daugiau šaltinių nurodyta (pateikta) 2010 metais patvirtintoje Vadybos programoje.

Vadybos paskaitų sutrumpinta medžiaga skaidrėse

Studento rengtas Vadybos darbas

Studento rengtas Vadybos darbas 2

Studento rengtas Vadybos darbas 3