Susipažinti su savo darbuose padarytomis klaidomis bei gautais įvertinimais, studentai gali atvykdami per dėstytojo budėjimo valandas po rezultatų paskelbimo universiteto Studijų sistemoje. Dėstytojas elektroniniu paštu neatlikinės kiekvienam studentui atskirai paprašius jo darbe padarytų klaidų analizės, neteiks paaiškinimų ir komentarų. Visą šią informaciją studentas galės gauti susitikimo metu žodžiu.

Studentams dažnai kyla klausimų, kodėl egzamino metu, jei dėstytojas jam parašė vieną įvertinimą (pvz. 9 ar 10 balus), o gautas bendras (galutinis) pažymys (kartu su kaupiamuoju), kartais būna mažesnis (pvz. 7 ar 8 balai). Noriu jus informuoti, kad šiais klausimais prašau kreiptis pas savo metodininkės arba Studijų direkcijos atsakingus asmenis. Galiu trumpai tik pakomentuoti, kad kadangi universiteto Studijų sistema, apskaičiuodama galutinį bendrą pažymį, procentaliai ima tiek kaupiamojo, tiek egzamino pažymių vertinimus (pvz. jei kaupiamasis balas yra gana žemas, tai kadangi jis sudaro 30, 40 ar 50 proc. viso galutinio pažymio, todėl jis gali „numušti“ gautą aukštesnį egzamino įvertinimą, kuris sudaro tik 70, 60 ar 50 ar  proc. galutinio pažymio, priklausomai nuo studijų programos).

Nuo 2015 metų rugsėjo mėn.studentų pageidavimu pakeitus nustatytas tvarkas, bus taikomas visiems bendrai 50 proc. kaupiamojo balo procentas.

Detaliau tai gali paaiškinti atsakingi už Studijų sistemoje naudojamas matematines formules, universiteto darbuotojai.