Mykolo Romerio universitetas
Valakupių g. 5, Vilnius

Vadybos institutas (51 arba 56  kab.)
Elektroninis paštas:
rvanagas@mruni.eu
darbo telefonas (8 5) 274 0610